Visie

Visie


InterCare Management wil uw organisatie ondersteunen bij het tot stand brengen van duurzame veranderingen. Dit doet zij door borging van de verandering en door u te helpen de energie terug te brengen in uw organisatie.

InterCare Management is een klein, hecht bedrijf haar medewerkers veel ruimte geeft voor groei en ontwikkeling.

 

InterCare Management werkt met schaduwmanagement waardoor de managers altijd kunnen terugvallen op de expertise van de schaduwmanager. Voor u als klant betekent dat borging van de continuïteit en de mogelijkheid met de schaduwmanager van gedachten te wisselen.

 Onze Visie

De healthcare sector ondergaat momenteel grote veranderingen waarin managers en bestuurders voor ingrijpende keuzes worden geplaatst en duidelijke prioriteiten dienen te stellen. De samenleving eist een toenemende doelmatigheid met een beperking van de middelen. Dit vraagt niet alleen om een verbeterde samenwerking binnen en tussen de verschillende organisaties van de sector, maar ook om een duidelijke visie.

Mits goed geformuleerd en gecommuniceerd vormt visie de leidraad en creëert het draagvlak voor organisatieveranderingen. InterCare Management ondersteunt u vanuit haar eigen expertises bij de ontwikkeling van uw visie en draagt mogelijk zorg voor de implementatie hiervan. Het is hierbij onze overtuiging dat we een wezenlijke doch vooral duurzame bijdrage dienen te leveren aan uw organisatiedoelstellingen. Wezenlijk, omdat voor iedere euro die u betaald toegevoegde waarde geleverd dient te worden, en duurzaam omdat een goede interim-manager zichzelf op den duur overbodig maakt.

InterCare Management hanteert een aantal technieken om de gerealiseerde resultaten in uw organisatie te borgen zodat er een blijvende meerwaarde. 

 I see

De aanpak van InterCare Management is mensgericht. Onze managers zijn peoplemanagers die oog hebben voor de kwaliteiten van medewerkers, zonder daarbij de efficiëncy en de effectiviteit van de inspanningen uit het oog te verliezen. Niet voor niets is onze verkorte naam ICMan!