professionele

professionele

ondersteuning...


Kwaliteit en duurzaamheid van het resultaat zijn de belangrijkste eisen die u als opdrachtgever stelt. Om hieraan te kunnen voldoen wordt door InterCare Management een projectmatige werkwijze gehanteerd, waarbij maandelijks wordt gevalueerd. Ieder evaluatie moment biedt mogelijkheden opnieuw keuzes te maken met betrekking tot de inzet, de vorm van de ondersteuning en het gebruik van producten in de samenwerking met InterCare Management.

 Diensten

InterCare Management biedt interim management om tijdelijke vacatures op te vullen of om nieuwe functies vorm te geven. Daarnaast bieden we programma- en project management om veranderingen in uw organisatie te kunnen vormgeven. Hierbij kan ook training van medewerkers worden verzorgd.

De ervaren professionals zijn uitstekend in staat om u te adviseren bij knelpunten, organisatie veranderingen of fusie.

Als toegevoegde waarde op onze ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van de door ons ontwikkelde producten:

  • ZZP modellen ten behoeve van het vaststellen van zorgarrangementen en het ondersteunen bij het opstellen van begeleidingsplannen
  • Trechtermodel, doorbelasting model ten behoeve van ondersteunende en/of faciliterende diensten
  • DBC model ten behoeve van rapportage

Al deze modellen zijn modulair opgebouwd en zijn aan te sluiten op uw eigen werkwijze of door u gehanteerde methodieken.

Plaatje 1